Üldplaneering


 Torma valla üldplaneeringu kehtestamine

 

 KSH aruanne (heakskiidetud)

 Lähteandmestik

 Seletuskiri

Kaardid

 Torma vald 1

 Torma vald 2

 Rääbise

 Sadala

 Torma

 Tõikvere

 Vaiatu

Üldplaneeringu ülevaatamine

Vallavalitsus annab teada Torma valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemustest.
Torma Vallavolikogu on planeerimisseaduse § 29 kohaselt 23. märtsi 2010.a istungil ülevaadanud Torma valla kehtiva üldplaneeringu. Ülevaatamise tulemusel otsustati, et üldplaneeringu põhilahendused muutmist ei vaja ja edasine planeerimisalane tegevus toimub vastavalt kehtivale üldplaneeringule.


 Üldplaneeringu ülevaatamine