Torma Valla Auraha


1.

Elise Reimets

Pikaajalise väljapaistva tegevuse eest

2001

2.

Milvi Härma

Pikaajalise väljapaistva tegevuse eest

2001

3.

Aksel Jõgi

Pikaajalise väljapaistva tegevuse eest

2001

4.

Endel Laul

Pikaajalise väljapaistva tegevuse eest

2001

5.

Ülo Pall

Pikaajalise väljapaistva tegevuse eest

2001

6.

Annika Raide

Pikaajalise väljapaistva tegevuse eest

2001

7.

Ants Viigi

Pikaajalise väljapaistva tegevuse eest

2001

8.

Alfred Õunapuu

Pikaajalise väljapaistva tegevuse eest

2001

9.

Imbi Paju

2000.aastal avalikkuseni jõudnud väljapaistva tegevuse eest

2001

10.

Raivo Tralla

2000.aastal avalikkuseni jõudnud väljapaistva tegevuse eest

2001

11.

Helmi Ereb

Pikaajalise väljapaistva tegevuse eest

2002

12.

Luule Lehemets

Pikaajalise väljapaistva tegevuse eest

2002

13.

Kaljo Pärn

Pikaajalise väljapaistva tegevuse eest

2002

14.

Toivo Õunapuu

Pikaajalise väljapaistva tegevuse eest

2002

15.

Ahto Vili

Pikaajalise väljapaistva tegevuse eest

2002

16.

Enda Kalm

Pikaajalise väljapaistva tegevuse eest

2003

17.

Harald Joost

Pikaajalise väljapaistva tegevuse eest

2003

18.

Mati Kepp

Pikaajalise väljapaistva tegevuse eest

2003

19.

Ants Lindsalu

Pikaajalise väljapaistva tegevuse eest

2003

20.

Jüri Kraft

2002.aastal avalikkuseni jõudnud väljapaistva tegevuse eest

2003

21.

Mait Pajo

2002.aastal avalikkuseni jõudnud väljapaistva tegevuse eest

2003

22.

Raido Kunila

2002.aastal avalikkuseni jõudnud väljapaistva tegevuse eest

2003

23.

Marta Annok

Pikaajalise väljapaistva tegevuse eest

2004

24.

Ilmar Kukke (postuumselt)

Pikaajalise väljapaistva tegevuse eest

2004

25.

Kaja Ivask

Pikaajalise väljapaistva tegevuse eest

2005

26.

Mare Talve

Pikaajalise väljapaistva tegevuse eest

2006

27.

Mari-Ann Luhamäe

Pikaajalise väljapaistva tegevuse eest

2006

28.

Aarne Neimann

2005.aastal avalikkuseni jõudnud väljapaistva tegevuse eest

2006

29.

Meeri Ottenson

2006.aastal avalikkuseni jõudnud väljapaistva tegevuse eest seltsielu edendamisel

2007

30.

Heli Keiv

2007.aastal avalikkuseni jõudnud väljapaistva tegevsuse eest noorteorganisatsiooni "Kodutütred ja noorkotkad" juhendamisel

2008

31.

Ants Soodla

Pikaajalise tegevuse eest Torma Vallavolikogu liikmena

2008

32.

Anne Schasmin

Pikaajalise tegevuse eest kodupaiga kultuuriloo uurimise, tutvustamise ja säilitamise eest

2009

33.

MaireTamm

Pikaajalise tegevuse eest kultuurielu edendamisel

2009

34.

Evi Stukert

Pikaajalise väljapaistva tegevuse eest rahvatantsu edendamisel

2010

35.

Tiiu Lindsalu

Pikaajalise tegevuse eest avalikus teenistuses

2010

36.

Mati Stokkeby

Pikaajalise väljapaistva tegevuse eest Torma Vallavolikogu kahe eelneva koosseisu esimehena

2011

37.

Veljo Kalm

Pikaajalise tegevuse eest külaelu uurimise, kogumise ja säilitamise eest

2011

38.

Ain Tarum

Pikajalise väljapaistva ühiskondliku tegevuse eest

2011

39. Ülle Säälik Pikaajalise väljapaistva tegevuse eest noorte teatri- ja ainealasel juhendamisel 2013
40.

Ahti Kalde

Avalikkuseni jõudnud väljapaistva investeerimistegevuse eest 2013
41. Laine Leppik Tänuväärse pikaajalise vabatahtliku töö eest ühenduse "Torma Hõbedane" kokkuhoidmisel ja järjepidevuse tagamisel 2015
42. Külli Võsu Väljapaistva pedagoogilise tegevuse eest Torma vallas 2015