Torma valla Avatud Noortekeskus

Torma ja Sadala noortekeskused on loodud noorte initsiatiivi toetusel, nende eelistustest lähtuvalt ning tegutsevad eelkõige noorte huve ja vajadusi silmas pidades. Noortekeskuse kesksed tegevused on kontakttöö noortega, noortele suunatud tegevuste teostamine, tagamine ja arendava keskkonna loomine.
Noortekeskuse põhitunnuseid tehniliste tingimuste kõrval on avatud noorsootöö põhimõtete rakendamine. Avatud noorsootöö eesmärk on pakkuda noorele vabatahtlikkuse alusel osalemise võimalusi, et toetada tema aktiivsust ja toimetulekut ühiskondlikus elus.
Märksõnadeks on avatus ja noorte vaba tahe.  Avatud noorsootöö tugevus seisneb noorte kaasatuses ja isetegemises. Avatud noorsootöö baseerub inimsuhetel, tegutsetakse noortelt noortele põhimõttel või koos noortega. Noorsootöötaja roll on olla mentoriks. Tegemist on pikaajalise protsessiga, mille raames toetatakse noort olema noor või noore saamist täiskasvanuks.
Tulemustele keskendumise asemel on olulisem protsess ise. Kõik see annab eelduse positiivse keskkonna loomiseks, mille tõttu noor tunneb, et on juba täna kogukonna ja ühiskonna jaoks oluline.
Mida meil teha saab:
 • Lauamängude mängimisega enda mõtteviisi arendada;
 • Harjutada läbi koroona ja piljardi mängu mõtlemist;
 • Vaadata telerist saateid, videosid ja filme;
 • Kuulata muusikat ja harjutada laulmist ning tantsimist;
 • Kasutada interneti ühendusega arvutit suhtlemiseks ja informatsiooni otsimiseks harival   eesmärgil;
 • Võimalus pidada eelneval kokkuleppel laste sünnipäevi;
 • Kasutada noortetubade ruume erinevatel huvigruppidel koosolekute läbiviimiseks;
 • Katsetada oma oskuseid kokakunsti lihvimisel;
 • Panustada noorte- ja külaaktivistide kodukoha tegevustele kaasaaitamisele...
 

Noortetoad avatud alljärgnevalt:

E, K, R 12.30–17.00 Torma rahvamaja II korrusel, Kooli tee 21

T, N 14.00-17.30 Sadalas töötoas, Suur 10

 

Noorsootöö juhataja: Janar Hannolainen
Kontakt: 5196 0332,
noortekeskus@torma.ee

 

Detailsem ülevaade noorsootööst meie kodulehelt: www.tormaank.edu.ee

 Torma valla Avatud Noortekeskus - Torma ja Sadala noortetuba

 

Noorte Tugila

 

Oled noor ja soovid rohkem teada tööturust, tööelust ja haridusvõimalustest?

Eestimaal saavad sind toetada mitmed noortekeskused: www.tugila.ee/tugilad

 
Igas noortegarantii tegevusega seotud noortekeskuses on noorsootöötaja, kes saab:
 • aidata sul analüüsida oma vajadusi, et teada, milline tegevus võiks sind huvitada;
 • aidata sul enda andeid avastada ja saada uusi kogemusi;
 • aidata sul leida sinule sobiva õpikeskkonna;
 • aidata sul näha tänast olukorda ja vajadusi, et saaksid ise teha sulle sobiva valiku kas hariduses või tööturul jätkamiseks!
 
Saame kokku! Leiame lahenduse! Kujunda oma teekond!
 
Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" raames. Noorte Tugila programmi viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.  
 Noorte Tugila lisainformatsioon Facebookis  

Toetajad: