Kaubandustegevuse registreeringu taotlemise juhend

 

Kellele on toiming mõeldud

15. aprillil 2004 jõustunud "Kaubandustegevuse seaduse" kohaselt peab ettevõtja, seadusega nimetatud asutus, sihtasutus või mittetulundusühing, kes soovib tegeleda kaubandustegevusega muu õigusaktiga reguleerimata osas, omama registreeringut majandustegevuse registris (MTR).

Kaubandustegevuseks loetakse:

  • hulgikaubandust, mille korral müüakse kaupa ja selle müügiga seonduvat teenust isikule, kes ei ole tarbija.  Sellekohast registreeringut peavad taotlema ka tootjad, kes tegelevad oma toodangu hulgimüügiga. (Ilma registreeringuta võis tegeleda hulgimüügiga kuni 15.09.2004);
  • jaekaubandust, mille korral müüakse kaupa ja selle müügiga seonduvat teenust tarbijale, kusjuures jaekaubanduse korras võib müüa kaupa ja selle müügiga seonduvat teenust isikule, kes ei ole tarbija;
  • toitlustamist, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks;
  • teenindust, mille korral tehakse töö kliendi tellimusel tasu eest või tasuta ning mille käigus valmistatakse uus vallasasi või hooldatakse, parandatakse või muudetakse olemasolevat vallasasja või selle omadusi või vallasasi võetakse või antakse valdusse või pakutakse või osutatakse ilu- või isikuteenust ning müüakse sellise teenusega seotud kaupa;
  • tänava- või turukaubanduse korraldamine või kaubanduse korraldamine avalikul üritusel.

Vajalikud dokumendid

Registreeringu tegemist taotletakse eraldi igale tegevuskohale ja tegevusalale (jaekaubandus, hulgikaubandus, toitlustamine, teenindus, kaubanduse korraldamine).

 

Registreeringu taotluste vormid ja nende täitmise juhendid

 

Riigilõiv
Riigilõiv 19,17 eurot igal tegevusalal ühe tegevuskoha registreerimise eest tuleb tasuda enne taotluse esitamist Torma Vallavalitsuse AS SEB Pank kontole nr.10102032061002

 

Menetlus
Vormikohane taotlus tuleb esitada Torma Vallavalitsusele, Kooli tee 25 Torma alevik Jõgevamaa 48502 või digiallkirjaga e-posti aadressil info@torma.ee, või riigiportaali eesti.ee kaudu. Informatsiooni annab ja taotlusi menetleb vallasekretär Tiina Leeben, tel 776 2905, e-postvallasekretär@torma.ee.  Nõuetekohaselt vormistatud ja tõeste andmetega taotluse korral ning keeldumise aluste puudumisel kantakse andmed registrisse 5 tööpäeva jooksul.
Ettevõtjat tema registreerimisest ei teavitata.
Registreerimisandmed on nähtavad majandustegevuse registri veebilehel: www.mkm.ee/mtr.

Registris olevate andmete muutumisel tuleb esitada registreeringu muutmise taotlus. Igal aastal hiljemalt 15. aprilliks tuleb kinnitada registreeringu õigsust. Registreeringu andmete muutmine ja õigsuse kinnitamine on riigilõivuvaba.