Haridused


Triin Pärsim kõrgem  
Tiina Leeben kesk

Personalitöötaja pädevustunnistus 2006
Valla- ja linnasekretäri kutsetunnistus 2009
Perekonnaseisuametniku tunnistus  2010 - 2013

Perekonnaseisuametniku tunnistus 2013 - 2016
Perekonnaseisuametniku tunnistus 2016 - 2018

Krista Pint kesk

Perekonnaseisuametniku tunnistus 2010 - 2013
Perekonnaseisuametniku tunnistus 2013 - 2016
Perekonnaseisuametniku tunnistus 2016 - 2018

Maimu Lauringson kõrgem ökonomist-raamatupidaja
Maie Alas kõrgem ökonomist
Kaia Kurg kõrgem põhikooli- ja gümnaasiumi informaatikaõpetaja
Jüri Koger kesk-eri ehitustehnik
Marika Kalm kõrgem sotsiaaltöötaja
Ainika Zilinski kõrgem sotsiaaltöötaja
Eha Vesiko kõrgem

sotsiaaltöötaja

Tõnu Uuna kõrgem maakorraldusinsener
Ülle Soodla kõrgem zooinsener