Hajaasustuse programm 2015

Jõgeva Maavalitsus annab teada, et alates 9. märtsist 2015 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Jõgeva maakonna Jõgeva, Kasepää, Pajusi, Pala, Palamuse, Puurmani, Põltsamaa, Saare, Tabivere ja Torma vallas. Taotluste esitamise tähtaeg on 8. mai 2015.

 

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

 

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

 

Toetust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel vähemalt alates 01.01.2015 kuni toetuslepingu sõlmimiseni katkematult toetust taotlevas majapidamises elavad füüsilised isikud.

 

Toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate siseministri 20.02.2015 käskkirjast nr 1-3/46 „Hajaasustuse programmi 2015. a programmdokument", mis on kättesaadav:

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel http://www.eas.ee

Jõgeva Maavalitsuse veebilehel http://www.jogeva.maavalitsus.ee

 

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 8. maiks 2015.

 

Täiendav informatsioon vallavalitsustest.

 

Taotlusvorm

Projekti eelarve

Aruande vorm

 

Lisainfo:

autonoomsed elektrisüsteemid

kanalisatsioonisüsteemid

veesüsteemid

juurdepääsuteed

arvutamise abimees
 

 Hajaasustuse programmi komisjon
 
Hajaasustuse programmi taotluste kinnitamine


 Hajaasustuse korralduse muutmine

 

 Hajaasustusperogrammi aruannete kinnitamine K-370
 Hajaasustusperogrammi aruannete kinnitamine K-410
 Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine (Egon Sild)
 Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine (Taavi Lääne)
 Hajaasustuse programmi aruannete kinnitamine (Karl Põder ja Meelis Kalavus)