Veearvesti vahetus või uue paigaldamine

Veearvesti vahetuseks on vajalik esitada avaldus vee – ettevõttele .

e- mailile
toivo.tahtjarv@torma.ee või virve.alas@torma.ee

Vee ettevõte paigaldab veearvesti juhul kui veearvestus toimub otse vee – ettevõttega .( abonenttasu.), Veearvesti on tasuta.

Mõõtesõlme  ümberehitus kui see osutub vajalikuks toimub kinnistu  või korteriomaniku  arvel.

Juhul kui kortermajades on moodustatud korteriühistu, hoolitseb ja finantseerib veearvesti vahetuse korterites  KÜ juhatus.

Korteri ühistutel tuleb kooskõlastada  korteri veearvestite vahetus KÜ esimehega

Veearvesti minimaalne pikkus 110 mm 

Veearvesti vahetus fikseeritakse plommimisaktiga , mis tehakse  koheselt vaarvesti vahetuse ajal, kus fikseeritakse vana veearvesti näit, ning uue näit.

 Veearvesti plommide eemaldamine on väärtegu ning ilma ette teatamata ei või plomme eemaldada.

kui tekib vajadus veearvesti plomme eemaldada peab selleks eelnevalt luba küsima vee – ettevõttelt ( Torma vallas valla ühisveevägris  – OÜ Torma Soojus ). Vajalike tööde tegemiseks on siis aega 5 tööpäeva.

Tellimisel on  veemõõtesõlme  plommimine on  tasuline teenus.

Kui veearvesti paigaldab teine paigaldaja peab olema lisatud plommimisakt, kus on märgitud kõik andmed , mida vee- ettevõte oma plommimisaktil kasutab.  koopia peab koos  litsentseeritud paigaldaja andmetega esitama kohalikule vee – ettevõttele. Alles siis saab arvesti vahetus kinnituse.

VEEARVESTI TEHNILISED TINGIMUSED

SOOVITUSED PAIGALDAMISEL

Paigaldamine peab toimuma üldjuhul vastavalt paigaldusprojektile. Paigaldus on lubatud nii vertikaalselt kui horisontaalselt vastavalt veearvesti tüübi kinnitusele.

Soovitused:

1. Veearvesti monteeritakse sulgventiilide vahel. Soovitav on kasutada selleks täisavaga kuulkraane.

2. Veearvesti ees peab olema mudakoguja, soovitatavalt plommitav

3. Veearvesti ees- ja taga peab olema võimalikult pikk veearvesti siseläbimõõduga võrdne

sirge osa. Valmistaja ettekirjutis: veemõõtja ees vähemalt 3DN, taga 1DN. Arvesti komplekti

kuuluvate mutrite kasutamine tagab selle nõude järgimise.

4. Nõutav on lisada tagasilöögiklapp, mis välistab arvesti lugemi  tagurpidi lugemise

Noole suund veearvesti korpusel peab ühtima veevoolu suunaga. Pärast montaaži

veearvesti ja mudakoguja plommitakse.

5. Veearvestussüsteemi ei tohi paigaldada painduvate voolikutega

Praktika on näidanud, et veearvesti paigaldamisel ei ole soovitav kasutada müügilolevaid pehmeid survevoolikuid.
Nende kasutamine on avariiohtlik (nende garantii on 1 aasta) ning samuti annab see arvestiomanikule lisavõimalusi veearvesti näitude tahtlikuks muutmiseks.
Veearvesti soovitatav C-H täpsusklass

Näidis:

KASUTAMINE

Kasutamiseks lubatud veearvesti korpusel peab olema nähtaval kohal taatluskleebis.
Vastavalt Eesti Vabariigi Mõõteseadusele kuulub korteriveearvesti kordustaatlusele mitte hiljem kui 5 aasta möödudes. Taatlusel märgistatakse kleebis aukudega ning märgistusega
on määratud taatluskuu ja aasta.

Näide. Arvesti on taadeldud novembris aastal 2000.
Järgmine taatlus enne novembrit 2005.

Taatlustähtajast kinnipidamise eest vastutab veearvesti omanik seadusega ettenähtud korras.

Veearvesti kasutamisel on soovitav arveldada ainult kuupmeetrite näidu alusel, ehk seega

punaseid näituri numbreid (pärast koma) ei tuleks sel juhul vaadata ega deklareerida – steeb arveldamise lihtsamaks ja eksimuste tõenäosuse väiksemaks

Kinnitatud veemõõtesõlme skeem