Vabad töökohad

Torma Vallavalitsus võtab teenistusse järelvalveametniku (0,5 koormust)

Töö kirjeldus:
Ametikoha põhieesmärk on järelevalve teostamine Torma  Vallavolikogu poolt kehtestatud üldkohustuslike eeskirjade üle. Väärteomenetluse seadustikust ja eriseadustest tulenevate kohtuvälise menetleja pädevusse kuuluvate väärtegude menetlemine (haldustäite toimingute, ettekirjutuste, teadete ja hoiatuste tegemine).

Nõudmised kandidaadile:
- juriidiline haridus või vähemalt kesk-eriharidus korrakaitse valdkonnas või politseiline kõrgharidus;
-  tööks vajalike riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide põhjalik tundmine;
- haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
- oskus hinnata situatsioone objektiivselt ning pakkuda võimalikke lahendusi;
- arvuti kasutamise oskus ning ametikohal vajalike andmebaasi programmide ja elektrooniliselt peetavate andmekogude kasutamise oskus;
- iseseisva ja meeskonnatöö oskus;
- eesti keele osakus kõrgtasemel ja vene keel oskus kesktasemel;
- autojuhtimisoskus ja B-kategooria juhilubade olemasolu;

Kasuks tuleb vähemalt kolmeaastane töökogemus antud alal riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses ja täiendõpe väärteo- ja haldusmenetluse valdkonnas.

Oma poolt pakume:
- sõbralikku töökollektiivi,
- erialaseid täiendkoolitusi;
- kasutada avaliku teenistuse seadusest tulenevaid soodustusi.

Ametikohale kandideerijatel palume esitada motivatsioonikiri, elulookirjeldus (CV), haridust tõendava dokumendi koopia.