« Tagasi

Peremehetu ehitise hõivamise teade

Torma Vallavalitsus teatab, et Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määruse nr 211 "Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine" alusel alustanud peremehetu ehituse hõivamise menetlust Torma vallas:

1. Kuulutada peremehetuks ehitiseks Torma alevikus Torma vallas asuv garaažiboks (vallasasi). Teadaolev viimane kasutaja oli Peeter Priiman.
1.1 Nimetatud ehitis külgneb katastriüksustega 81001:001:0499, 81001:001:0453,  81003:002:0038 ja reformimata riigimaaga.

2. Kuulutada peremehetuks ehitiseks Torma alevikus Torma vallas asuv garaažiboks (vallasasi). Teadaolev viimane kasutaja oli Raivo Oras.
2.1 Nimetatud ehitis külgneb katastriüksustega 81001:001:0499, 81001:001:0453,  81003:002:0038 ja reformimata riigimaaga.

3. Kuulutada peremehetuks ehitiseks Torma alevikus Torma vallas asuv garaažiboks (vallasasi). Teadaolevad viimased kasutajad olid Oliver Arro ja Triin Arro.
3.1 Nimetatud ehitis külgneb katastriüksustega 81001:001:0499, 81001:001:0453,  81003:002:0038 ja reformimata riigimaaga.

4. Kuulutada peremehetuks ehitiseks Torma alevikus Torma vallas asuv garaažiboks (vallasasi). Teadaolev viimane kasutaja oli Aivo Koppel.
4.1 Nimetatud ehitis külgneb katastriüksustega 81001:001:0499, 81001:001:0453,  81003:002:0038 ja reformimata riigimaaga.

5. Kuulutada peremehetuks ehitiseks Torma alevikus Torma vallas asuv garaažiboks (vallasasi). Teadaolev viimane kasutaja oli Marina Toots.
5.1 Nimetatud ehitis külgneb katastriüksustega 81001:001:0499, 81001:001:0453,  81003:002:0038 ja reformimata riigimaaga.

6. Kuulutada peremehetuks ehitiseks Torma alevikus Torma vallas asuv garaažiboks (vallasasi). Teadaolev viimane kasutaja oli Aleksei Rjazantsev.
6.1 Nimetatud ehitis külgneb katastriüksustega 81001:001:0499, 81001:001:0453,  81003:002:0038 ja reformimata riigimaaga.

7. Kuulutada peremehetuks ehitiseks Torma alevikus Torma vallas asuv garaažiboks (vallasasi). Teadaolevad viimased kasutajad olid Elmet Veskimäe ja Elvi Veskimäe.
7.1 Nimetatud ehitis külgneb katastriüksustega 81001:001:0499, 81001:001:0453,  81003:002:0038 ja reformimata riigimaaga.

8. Kuulutada peremehetuks ehitiseks Torma alevikus Torma vallas asuv garaažiboks (vallasasi). Teadaolev viimane kasutaja oli Aavo Laanemets.
8.1 Nimetatud ehitis külgneb katastriüksustega 81001:001:0499, 81001:001:0453,  81003:002:0038 ja reformimata riigimaaga.

9. Kuulutada peremehetuks ehitiseks Torma alevikus Torma vallas asuv garaažiboks (vallasasi). Teadaolev viimane kasutaja oli Rein Reiman.
9.1 Nimetatud ehitis külgneb katastriüksustega 81001:001:0499, 81001:001:0453,  81003:002:0038 ja reformimata riigimaaga.

10. Kuulutada peremehetuks ehitiseks Torma alevikus Torma vallas asuv garaažiboks (vallasasi). Teadaolev viimane kasutaja oli Andres Annok.
10.1 Nimetatud ehitis külgneb katastriüksusega 81003:002:0038 ja reformimata riigimaaga.


Kõigil, kellel on vastuväiteid ehitise hõivamise või peremehetuks kuulutamise ja Torma Vallavalitsuse poolt hõivamise kohta, esitada need kirjalikult Torma Vallavalitsusele, aadressil Kooli tee 25 Jõgevamaa 48502, kahe kuu jooksul pärast teate avaldamist Ametlikes Teadaannetes.

Vallavalitsuse teade on avalikustatud Ametlikes Teadaannetes 28. juunil 2017.