« Tagasi

Rahvaküsitluse tulemused Torma vallas

Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse välja selgitamiseks korraldati küsitlus elektrooniliselt 17. ja 18. novembril ning küsitluspunktides 20. ja 21. novembril 2016.

Küsitlusest osavõtjate nimekirja oli kantud 1672 isikut, osales 414 isikut.

Küsimusele „Kas toetate Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks"
vastas „jah" 241 isikut ning „ei" 145 isikut.

Küsimusele „Millist nime eelistate ühinenud omavalitsuse nimena?" vastas „Jõgeva vald" 116 isikut ning „Vooramaa vald" 171 isikut.
Kas toetate Võtikvere küla üleminekut Torma valla koosseisust Mustvee linna koosseisu?
vastas „jah" 40 isikut ning „ei" 3 isikut.