« Tagasi

Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemislepingu projekti avalik väljapanek

Torma Vallavolikogu 19. oktooberi 2016 otsusega nr 71 „Ühinemislepingu projekti ja lisade avalikustamisele suunamine" otsustati

Korraldada Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemislepingu projekti ja selle lisade avalik väljapanek ajavahemikul 28. oktoober 2016 - 18. november 2016 Torma Vallavalitsuses, Torma Raamatukogus, Sadala Raamatukogus, Torma Rahvamajas, Sadala Rahvamajas, Vaiatu Rahvamajas ning veebilehel http://torma.kovtp.ee/

Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingu projektile ja selle lisadele esitada hiljemalt 18. november 2016. Ettepanekuid saab esitada kirjalikult Torma valla e-posti aadressil info@torma.ee või posti teel Torma Vallavalitsuse aadressil Kooli tee 25, Torma alevik, Jõgeva maakond 48502.

 Ühinemislepingu projekt
 Seletuskiri ühinemislepingule
 Investeeringute kava 2017-2021
 Haldusmudel
 Ettevalmistusperioodi tegevuskava
 Jõgeva linna majandusaasta aruanne 2015
 Jõgeva vald, 2015 aruanne
 Palamuse 2015 aruanne
 Torma vald 2015 aruanne