ETTEPANEKUTE TEGEMINE VALLA ARENGUKAVA TEGEVUSKAVASSE

Torma Vallavalitsus avalikustab perioodiks   23. mai – 9. juuni 2016 Torma valla arengukava tegevuskava aastateks 2018 - 2022 ettepanekute tegemiseks. Ettepanekud palume esitada...

Segapakenditekonteinerid

Lisaks MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus kodulehel  http://iejhk.ee/index.php?page=176& toodule, asuvad segapakendikonteinerid veel Vaiatu ja Rääbise kaupluste juures.

Häirenuputeenus päästab

 Häirenuputeenus päästab

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru avamine

Jõgeva Maavalitsus annab teada, et alates 10. aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Jõgeva maakonna Jõgeva, Kasepää, Pajusi, Pala, Palamuse, Puurmani, Põltsamaa,...

Teade

Torma valla elanike paremaks teenindamiseks hakkab alates 01.04.2017.a. automaattankla teenust pakkuma Tartu Terminal AS . Võimalik on tankida sularahas, pankade deebetkaardiga ja Tartu...

Tasuta karjäärinõustamine kõigile!

 Tasuta karjäärinõustamine kõigile!

Metsamajanduse spetsialist Tõnu Kajaste vastuvõtt

Metsamajanduse spetsialist Tõnu Kajaste ei võta Torma vallas kodanikke vastu. Ühendust on võimalik võtta telefonilt  5289691 või tonu.kajaste@keskkonnaamet.ee

2017. aasta muudatused sotsiaalministeeriumi haldusalas

Uued toetused ja hüvitised ·         Lasterikkad pered saavad täiendava toetuse Perekond, kus kasvab kolm kuni kuus last, saab lisaks...

Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemislepingu projekti avalik väljapanek

Torma Vallavolikogu 19. oktooberi 2016 otsusega nr 71 „ Ühinemislepingu projekti ja lisade avalikustamisele suunamine" otsustati Korraldada Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja...

ATKO sõiduplaanide muutmine, liinid 204, 205, 217

 Sõiduplaanide muutmine , liinid 204, 205, 217

Tennisetreeningud Torma Spordihoones

TENNISETREENINGUD Torma Spordihoones teisipäev ja reede kell 16.00 – 17.00  I – IV kl. kell 17.00 – 18.00  V – IX kl.              ...

Olemejäätmete vedu 01.10.2016

01.10.2016 jätkab Torma vallas olmejäätmete vedu AS Ragn-Sells. NB! Allkirjastatud ja täidetud leping ning lepingu lisa saata tagasi AS-le Ragn-Sells enne 1.oktoobrit 2016. Jäätmeveo...

Vallavolikogu 17.08.16 video

Istungi video on istungile juurde lisatud ja kättesaadav aadressilt https://www.volis.ee/gvolis/avalik/istungid/24531?video=75023645_13485_17_08_2016_14_25_21&kid=14920

Eterniidikogumisest Torma vallas

Seoses SA KIK otsusega (august 2016 vooru ei toimu) teatame, et MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus ei saa eterniidikogumise projekti taotlust esitada. Kui muudatusi ei tule, esitame taotluse 2017.a...

Torma postkontori lahtioleku ajad alates 1.09.2016

Seoses töökorralduse muutmisega on Torma postkontor alates 1.09.2016 avatud: E-R 8:30-16:00 L,P suletud Kõikidel ettevõtetel või inimestel, kes elavad või asuvad lähimast...

Jäätmevedu

Lugupeetud Tabivere, Torma, Alatskivi, Vara, Avinurme, Jõgeva, Palamuse ja Saare valla ning Mustvee ja Kallaste linna elanik ja ettevõtja MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus poolt viidi läbi...

SAK levik ja tõkestamine

 Infokiri ametiasutustele SAK leviku tõkestamiseks

OMNIVA pakiautomaat Tormas

OMNIVA kohandab postiteenuseid ümber pakiäri arvestades. Sellest tulenevalt laiendatakse postipakiautomaatide teenust väiksematesse piirkondadesse. Torma AO poe parklasse on paigaldatud OMNIVA...

Kauplusauto peatused Torma vallas

Kolmapäeviti 11.15 Rääbise 11.40 Tõikvere keskus 12.00 Mälaja 12.15 Palupere (Jõgeva vald) 12.35 Kantküla bussipeatus 12.50 Kodismaa bussipeatus 13.10 Leedi 13.15 Reastvere ...

HOOLDETÖÖD JÕGEVA MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL

Alates  01.10.2014 – 01.10.2019  a. teostab hooldelepingu alusel hooldetöid Jõgeva maakonna riigimaanteedel AS Teede REV-2. Teehooldaja kontaktid: Valvetelefoni nr...