Teade

Kuna haldusreformi käigus ühinevate omavalitsuste 2018. aasta eelarve koostamine algab oktoobrikuus, siis sel aastal on valla eelarvesse  taotluste esitamise tähtaeg  1. september 2017. ...

Politseinik soovitab: metsa minnes olgu laetud mobiiltelefon alati kaasas

Politsei- ja Piirivalveamet Lõuna prefektuur Pressiteade 14.07.2017 Politseinik soovitab: metsa minnes olgu laetud mobiiltelefon alati kaasas Lähenemas on seene- ja marjahooaeg, mil...

Taotle ID-kaarti internetis ja hoiad kokku väärtuslikku aega

Politsei- ja Piirivalveamet Lõuna prefektuur Teade 14.07.2017 Taotle ID-kaarti internetis ja hoiad kokku väärtuslikku aega Sel suvel võttis politsei kasutusele...

Jõgeva Linnavalitsus, Jõgeva Vallavalitsus, Palamuse Vallavalitsus ja Torma Vallavalitsus kuulutavad välja konkursi ühinemise teel moodustuvale Jõgeva vallale sümboolika leidmiseks

Konkursi raames oodatakse nii vapi kui lipu kavandite esitamist. Konkursi ja esitatavate tööde täpsemad juhised on sätestatud Jõgeva valla sümboolika konkursi tingimustes. Töid saavad konkursile...

Teade Kantküla veetrasside projekteerimise alustamisest

Lugupeetud Kantküla vee- ja kanalisatsiooni tarbija. OÜ Torma Soojus teatab , et algab Kantküla vee- ja kanalisatsiooni trasside ja uue puurkaevu ehituse projekteerimise tööd ! Teid...

Torma Vallavalitsus on välja kuulutanud kaks riigihanget seoses ERF meetme 2.5 rakendamisega

Torma Vallavalitsus on välja kuulutanud kaks riigihanget seoses ERF meetme 2.5 rakendamisega: 1.       Korterite renoveerimine. Viitenumber: 188345 ...

Peremehetu ehitise hõivamise teade

Torma Vallavalitsus teatab, et Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määruse nr 211 "Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine" alusel alustanud peremehetu ehituse hõivamise menetlust Torma vallas:...

Kalmistupühad Torma vallas

Torma kalmistupüha toimub 25. juunil. Kell 10 on armulauatalitus kirikus. Kell 11 on jumalateenistus kalmistul (vihma korral kirikus). Mälestamissoove saab esitada kabeli juures enne...

Segapakenditekonteinerid

Lisaks MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus kodulehel  http://iejhk.ee/index.php?page=176& toodule, asuvad segapakendikonteinerid veel Vaiatu ja Rääbise kaupluste juures.

Häirenuputeenus päästab

 Häirenuputeenus päästab

Teade

Torma valla elanike paremaks teenindamiseks hakkab alates 01.04.2017.a. automaattankla teenust pakkuma Tartu Terminal AS . Võimalik on tankida sularahas, pankade deebetkaardiga ja Tartu...

Tasuta karjäärinõustamine kõigile!

 Tasuta karjäärinõustamine kõigile!

Metsamajanduse spetsialist Tõnu Kajaste vastuvõtt

Metsamajanduse spetsialist Tõnu Kajaste ei võta Torma vallas kodanikke vastu. Ühendust on võimalik võtta telefonilt  5289691 või tonu.kajaste@keskkonnaamet.ee

2017. aasta muudatused sotsiaalministeeriumi haldusalas

Uued toetused ja hüvitised ·         Lasterikkad pered saavad täiendava toetuse Perekond, kus kasvab kolm kuni kuus last, saab lisaks...

Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemislepingu projekti avalik väljapanek

Torma Vallavolikogu 19. oktooberi 2016 otsusega nr 71 „ Ühinemislepingu projekti ja lisade avalikustamisele suunamine" otsustati Korraldada Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja...

ATKO sõiduplaanide muutmine, liinid 204, 205, 217

 Sõiduplaanide muutmine , liinid 204, 205, 217

Tennisetreeningud Torma Spordihoones

TENNISETREENINGUD Torma Spordihoones teisipäev ja reede kell 16.00 – 17.00  I – IV kl. kell 17.00 – 18.00  V – IX kl.              ...

Olemejäätmete vedu 01.10.2016

01.10.2016 jätkab Torma vallas olmejäätmete vedu AS Ragn-Sells. NB! Allkirjastatud ja täidetud leping ning lepingu lisa saata tagasi AS-le Ragn-Sells enne 1.oktoobrit 2016. Jäätmeveo...

Vallavolikogu 17.08.16 video

Istungi video on istungile juurde lisatud ja kättesaadav aadressilt https://www.volis.ee/gvolis/avalik/istungid/24531?video=75023645_13485_17_08_2016_14_25_21&kid=14920

Eterniidikogumisest Torma vallas

Seoses SA KIK otsusega (august 2016 vooru ei toimu) teatame, et MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus ei saa eterniidikogumise projekti taotlust esitada. Kui muudatusi ei tule, esitame taotluse 2017.a...