Seltsitegevus

 

Torma Huvikojad

Torma alevik

5083046, 53948676,
5140246, 57420365,
5275046, 5054963

erika@atrykk.ee ,
madlila@hot.ee ,
jliivi@hot.ee

Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevuse või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid

Kunglarahva Külaselts

Rääbise küla

5066514

kylaseltskungla@hot.ee

Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid

Vanaema Koda

Näduvere küla

56649619, 58007803, 53972359

marek@rokiteam.ee , margus.rikk@mail.ee

Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid

Näduvere Küla Selts

Näduvere küla

5115737

ylvi.nool@mail.ee

Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused

Torma Valla Maanaiste Selts

Torma alevik

7760308, 55677472

suime@hot.ee, luulevain@hotmail.com

Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused

Vaiatu Küla Selts

Vaiatu küla

53544410, 53541903, 5254960

saunanaane@hot.ee

liina.abram@mail.ee 

Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid

Torma Mõisakompleksi taastajate Ühendus

Torma alevik

7762906, 51973026

evi@torma.ee

Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid

Sadala Külade Selts

Sillasoo 4 Sadala alevik

7749451, 7749452

Pille.tutt@jogevamv.ee

Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid

Kaitseliidu Jõgeva maleva ja Torma valla ühisorkester

Kesk 8-7 Torma alevik

53418633, 56153188

petske@hot.ee

Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevuse või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid

Sadala Hoolekande Ühing

Sadala alevik

7749333

luulevain@hotmail.com

Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused

FIE Pille Tutt

Miku talu Ookatku küla

5211967

pille@jogevamv.ee

Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused

Võtikvere Küla selts Võtikvere küla 5043322 krista@torma.ee Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused