Parkimiskaart

 

Puudega inimese sõiduki parkimiskaarti saab taotleda Torma Vallavalitsuse sotsiaalteenistuses.

 

Kaardi taotlemisel tuleb esitada:

  •  isikut tõendav dokument;
  • arsti teatis (v.a. tööealised isikud);
  • Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta;
  • parkimiskaarti taotleva isiku foto formaadiga 3x4 cm.

  

Parkimiskaart antakse isikule tasuta.

 

 

Puudega inimese sõiduki parkimiskaart väljastatakse vastavalt sotsiaalministri 23.12.2010.a määrusele nr 90
„Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused".

 

Täiendav informatsioon: Eesti Puuetega Inimeste Koda