Lasteaed


1. septembrist 2016 on lasteaed C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli koosseisus.

Lasteasutuse üldandmed

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli lasteaiarühmad asuvad Linnutaja hoones Torma vallas Torma alevikus Lasteaia tänav 3. Lasteaed on ehitatud 1984. aastal 6 rühmale. Lasteaia omanik on Torma vald. Torma vallavolikogu 17.04.2007. a. määrusega on lasteaia teeninduspiirkonnaks määratud kogu Torma valla haldusterritoorium.
Lasteaia 105 last jagunevad rühmadesse järgmiselt:

1. rühm beebikool 9 last
2. rühm sõimerühm 16 last
3. rühm liitrühm 20 last
4. rühm liitrühm 20 last
5. rühm liitrühm 20 last
6. rühm liitrühm 20 last

Lasteaias on kokku 24,0 ametikohta, nendest 12,75 pedagoogi ametikohta ning 11,25 tehnilise personali ametikohta.
Lasteaia juhtkonda kuuluvad juhataja, juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal, majandusjuhataja, tervishoiutöötaja, muusikaõpetaja.
 

  1. Suuremad remondid ja ümberehitused:

1997 - katuse remont
1998 - ühe majapoole akende vahetamine
1999 - teise majapoole akende vahetamine
2000 - juurvilja puhastamise ruumi rekonstrueerimine
2001 - köögibloki remont
2002 - elektripaigaldise rekonstrueerimine
2004 - lokaalse vedelküttel töötava automaatkatlamaja ehitamine
2005 - välisuste ja keldriakende vahetamine
2005 - valvesignalisatsioonisüsteemi paigaldamine
2006 - tuldtõkestavate suitsutihedate siseuste paigaldamine
2006 - kahe rühma tualettruumide rekonstrueerimine
2006 - õueala laiendamine, uue mänguväljaku rajamine
2007 - automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi paigaldamine
2007 - nelja rühma tualettruumide rekonstrueerimine
2007 - personali tualettruumide ja dušširuumi rekonstrueerimine
2007 - keskküttesüsteemi tasakaalustamine ja rekonstrueerimine
2007 - saali renoveerimine
2007 - kolme lipumastiga lipuväljaku rajamine
2007 - värava paigaldamine vana ja uue mänguväljaku vahele
Sanitaarremonte ruumides ja õuealal on toimunud igal aastal.

  1. Õueala

TLinnutaja hoone asub Torma alevikus Jõgeva-Mustvee maanteest 200 m kaugusel omaette maa-alal. Kolmest küljest ümbritsevad lasteaeda mitmekorruselised kortermajad, lõunapoolses osas piirneb õueala aleviku elanike aiamaadega.
Õueala pindala on lasteaia eksisteerimise jooksul kahel korral suurendatud. Viimane muudatus oli 2006. aastal, kui Torma vallavolikogu 21. märtsi 2006. a. otsusega nr 43 on lasteaia hoone alune ja seda teenindav maa suurusega 9 983 m2 taotletud Torma valla munitsipaalomandisse. See muudatus tõi kaasa maa-ala laiendamise põhja, ida ja lõuna suunda. Uued lisandunud osad ei ole praeguseks hetkeks piirdeaiaga piiratud. Nõndanimetatud vana õueala on piiratud enelahekiga ja piirdeaiaga. Võrkaed on amortiseerunud. Arengukava järgi on uue piirdeaia paigaldamine ette nähtud 2011. aastal.
Igal rühmal on mänguväljak, varikatus laste kaitseks päikese ja vihma eest. Sõimerühmade mänguväljak on eraldatud madala puidust aiaga. Tervele lasteaiale on ühine võimlemisväljak, ringrada jalgrattasõiduks. Eraldi sissepääsuga majandusõue ei ole, prügikonteiner asub väljaspool õueala, pesukuivatuspostid on rühmade mänguväljakutest eemal. Mänguväljakute pinnakatteks on muru. Mängu- ja võimlemisvahendite, kaasa arvatud liivakastide konstruktsioon ja mõõtmed vastavad küll laste eale ja kasvule, kuid on oma aja ära elanud ja amortiseerunud ning vajavad väljavahetamist. Eriti suureks probleemiks on spetsiaalsete turvaalade puudumine. Ka sõidu- ja jalgteede asfaltkate on aastate jooksul konarlikuks muutunud ja vajab uuendamist. Talvel tehakse lasteaia õuealale aktiivselt kasutatav suusarada.

2006. aasta 1. septembril avati pidulikult mänguväljaku uus järk, mis on mõeldud kasutamiseks kogu aleviku lastele. Aasta hiljem paigaldasime vana ja uue mänguväljaku vahele immutatud freesitud ümarpuidust värava, et lasteaialapsed saaksid väljakul turvaliselt käia.
Uuel mänguväljakul asuvad:
kolme kõrgusega tasakaalupoomid;
kaks kuumtsingitud kooliõueväravat pallimängudeks;
linnak liurenni ja alpinistiseinaga (platvorm, tahvel, trepp, ronimissein, liurenn, ronimisvõrk, ronimisredel, trapets);
korvpalli treeningsein kuue erineval kõrgusel asuva korvpallirõngaga;
kaugushüppepaik.
Rühmade mänguväljakutel asuvad:
6 liivakasti;
8 varjualust;
2 korvpallirõngast;
6 kiike;
3 tasakaalukiike;
jooksurada;
liumägi;
karussell;
keerutaja;
suur maakera;
autokummidest ronimissein ja vahendid roomamiseks;
varbseinad;
märklauad täpsusviseteks;
väike kunstlikult loodud küngas kelgutamiseks;
2 suurt maakivi ronimiseks.
Lasteaial on piisavalt laste jalgrattaid, tõukerattaid, suuski.
Praktilist tööd õueala kujundamisel on teinud:
Lasteaia personal - igapäevased hooldustööd, vahendite hooldamine ja parandamine, istutustööd;
Lastevanemad - vahendite paigaldamine, heki istutamine; keevitamine jt remonditööd;
Lapsed - seemnete külvamine, taimede istutamine, kastmine;
Lasteaia vilistlased - õuevahendite värvimine;
Personali pereliikmed - vahendite paigaldamine, transporditööd, tööriistade laenutamine;
Erinevad firmad
Torma Põllumajanduse Osaühing ja selle eelkäija Torma sovhoos (mulla ja liiva vedu);
AS Siimel - mänguväljaku pinnase ettevalmistamine, turvaala rajamine;
AS Arnold - mänguvahendite paigaldamine;
OÜ Vivocard Plus - mänguvahendite paigaldamine;
OÜ Master Trade - lipuväljaku rajamine;
OÜ Torma Soojus - trimmeritööd.
Rahastamisel on osalenud:
Torma vallavalitsus;
Torma lasteaed "Linnutaja";
Keskkonnainvesteeringute Keskus (projektipõhine rahastamine istikute ostmiseks);
Torma Mõisakompleksi Taastajate Ühendus MTÜ (mänguväljaku uue osa rajamine);
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA, mänguväljaku uue osa rajamine);
Jõgeva maavalitsus (mänguväljaku uue osa rajamine).
Koostöös Torma vallavalitsuse ja Torma Mõisakompleksi Taastajate Ühendus MTÜ-ga on valla arengukava järgi 2008. a. plaanis avatud mänguväljakule paigaldada kahekohaline kettkiik "Heiki", 2 kiikpinki ja 2 betoonist prügikasti.

Torma lasteaias "Linnutaja" on õueala haljastamisega on tegeldud alates 1985. aastast, kui lasteaed avati. Esimene puu, õunapuu, kasvas meie praegusel territooriumil juba enne piirdeaia paigaldamist. Kõik ülejäänud taimed on istutatud möödunud 22 aasta jooksul.
Krunti ümbritseb enelahekk, siin-seal on oma koha leidnud kask, kuused, nulud, elupuud, mägimännid, vahtrad, pihlakas, punaseleheline õunapuu, sirelid, astelpajud, villased lodjapuud, kontpuud, lõhnavad kuslapuud, mustad arooniad, läiklehised mahooniad, veigela, forsüütia, hõbekuusk, kadakad, põõsasmaranad, humalad, metsviinapuud jt.
On ka väike peenramaa. Peenardel on kasvamas maitsetaimed, kõrvitsad, palju püsi- ja üheaastasi lilli. Kevadel rõõmustavad lapsi rabarberid, heameelt tuntakse võimalusest majahoidja tööd jälgida ja teda jõudumööda aiatöödel abistada.
Peasissekäigu ümbrust kaunistavad kurdlehised kibuvitsad ja valgeõielised pargiroosid. Jõgeva maavanema poolt 2005. aastal kingitud Kalevipoja tamm sirgub ühel pool peaväravat, 2006. aastal kingitud mägimänd aga teisel pool. Kevadest sügiseni annavad majaümbrusele sära 24 betoonist aiavaasi, kus igal aastal kasvamas erinev valik taimi.
Lipumastide ümbrust ilmestab ovaalne roosipeenar erivärviliste roosidega. Seoses uue lipuväljaku valmimisega alustati teise roosipeenra rajamist.

  1. Lasteaialõpetajate park

Õueala tähelepanuväärseimaks osaks on lasteaialõpetajate park, mille rajamine algas 1995. aastal. Alates sellest ajast on iga lend lasteaialõpetajaid istutanud oma puu. Maikuu alguspäevadel on istutatud:
1995 - kask (2004. a. 9. klass)
1996 - pihlakas (2005. a. 9. klass)
1997 - toomingas (2006. a. 9. klass)
1998 - punane täidisõieline viirpuu (2007. a. 9. klass)
1999 - tamm (2008. a. 9. klass)
2000 - paradiisiõunapuu "Dolgo" (2009. a. 9. klass)
2001 - pärn (2010. a. 9. klass)
2002 - punane sarapuu (2011. a. 9. klass)
2003 - lehis (2012. a. 9. klass)
2004 - alpi kuldvihm (2013. a. 9. klass)
2005 - ginnala vaher (2014. a. 9. klass)
2006 - harilik hobukastan (2015. a. 9. klass)
2007 - korea nulg (2016. a. 9. klass)
Lõpetajate puu istutamine jäädvustatakse fotodele, kõik istutatud puud on tähistatud ühesuguste kollaste nimesiltidega. Traditsiooniks on saanud, et viimase koolikella päeval käivad põhikooli lõpetajad oma puu juures pilti tegemas.
2007. a. kevadel istutati pargi piirdele 20 magesõstrast ja 20 lumimarjast ning 10 kadakast vabakujuline hekk.
Lapsed vaatlevad puid ja põõsaid aastaringselt rühmade looduse õpperadasid läbides. Lasteaia õuealal algavad õpperajad jätkuvad Torma aleviku piires valitud taimede juures, Torma mõisa pargis, Torma Rahuoru pargis - ikka lähemalt kaugemale.
Senise ühe madala lipumasti asemele paigaldati lasteaia peavärava kõrvale paar kuud tagasi kolm esinduslikku 8 meetri kõrgust lipumasti. Igapäevaselt on maste kaunistamas mastivimplid, lipupäevadel lehvib auväärseimal kohal riigilipp. Lasteaiapere suur soov on lähiajal saada ka Jõgeva maakonna ja Torma valla lipp.

Lasteaia koduleht: www.linnutaja.ee

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli direktor Toomas Aavasalu

Info telefonil 773 4343 või 77 34 236
linnutaja@torma.ee
AADRESS: Lasteaia 3, Torma alevik, JÕGEVAMAA 48502