Koolid


Torma vallas on kaks põhikooli: C. R. Jakobsoni nim. Torma Põhikool ja Sadala Kool 

 


Mees peab tarkust
taga nõudma...

 

Torma Põhikool

C. R. Jakobsoni nim. Torma põhikool

Kooli tee 23, Torma, Jõgevamaa 48 502
Teeninduspiirkond: Torma alevik, Kõnnu, Võtikvere, Rassiku,  Tealamaa; Oti, Lilastvere, Näduvere, Liikatku, Vanamõisa, Võidivere, Vaiatu, Koimula, Tõikvere, Rääbise ja Sätsuvere külad.

Esimesed teated koolitööst Tormas pärinevad aastast 1688.
1746-1745 töötas Tormas pastorina Johan Eisen, kes tublisti Torma vaimuelu edendas.
Adam Jakobsoniga saavutati õpetamises uus tase. Õpilaste arv kasvas, õppima asusid tüdrukud, alustati saksakeelset õpetust.
Esimene pedagoogilise eriharidusega koolmeister oli Valgas Cimse seminari lõpetanud C. R. Jakobson.
XX sajandi tõus kohalikus hariduselus algas Gustav Kommusaare ja tema tütre Eugenie ajal.
1908.a ehitati Lullikatkule uus punastest telliskividest koolihoone. 1957.a kannab kool
C. R. Jakobsoni nime. Koolimaja vastas asub tema mälestussammas(skulptor Roman Haavamägi) ja koolimajas Jakobsoni tuba.
1965.a sai kool endale kahekorruselise juurdeehituse.
2006.aasta tõi koolile ja valla rahvale täismõõtmetega spordihoone.
2010.a sai valmis uus poiste tööõpetuse kabinet ning viidi läbi koolimaja ulatuslik renoveerimine.

Vaata www.tormapk.edu.ee

Kooli direktor on 
Heiki Sildnik.

Info telefonidel 773 4236 või 773 4237
tormapk@tormapk.edu.ee

 
Sadala Kool  

Kooli 8, Sadala alevik, Torma vald, Jõgevamaa 48 501

Teeninduspiirkond: Sadala alevik, Tuimõisa, Tähkvere, Reastvere; Leedi, Kodismaa; Kantküla, Iravere ja Ookatku külad.

Sadala kool on 6- klassiline külakool. Koolis on liitklassid.

Koolimaja viie klassiruumiga vanem osa valmis 1897. aastal. Juurdeehituse nelja klassiruumi ja spordisaaliga sai kool 1959. aastal.  Alates 1995. aastast on kooliruume põhjalikult renoveeritud. Koolimaja sai 2014. aastal uue katlamaja.

Valikainena õpitakse koolis kodulugu, arvutiõpetust ja rahvamuusikat. Peale tunde on võimalik osaleda pikapäeva rühmas ja erinevates ringides.

Vaata lähemalt www.sadalapk.edu.ee

Kooli direktor on Ethel Ottenson

Info telefonidel 5346 4803, 774 9425 või 774 9384.
sadalapk@sadalapk.edu.ee

 

Sadala Põhikool

 Torma valla haridusvõrgu ruumiline ja majanduslik analüüs