Haldusreform

 Haldusreformi info
 KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜKSUSTE ÜHINEMISE KÄSIRAAMAT


2017

 06.06.17 hariduse töörühma protokoll
 19.06.17 Sümboolika komisjoni protokoll
 20.06.17 majanduse töörühm, protokoll
 20.06.17 sotsiaal ja tervishoiu töörühm, protokoll
 27.06.17 spordi töörühma protokoll
 27.06.17 vallasekretäride töörühma protokoll

 3.05.17 Jõgeva kontaktisikud, memo
 4.05.17 vallasekretäride töörühma protokoll
 16.05.17 kultuuri töörühma protokoll
 16.05.17 spordi töörühma protokoll
 17.05.17 rahanduse töörühm, protokoll
 18.05.17 majanduse töörühm, protokoll
 18.05.17 vallasekretäride töörühma protokoll
 23.05.17 Jõgeva juhtkomisjoni protokoll
 25.05.17 sotsiaal ja tervishoiu töörühm, protokoll

 04.04.17 kultuuri töörühma protokoll
 04.05.17 vallasekretäride töörühma protokoll
 05.04.17 majanduse töörühm, protokoll
 13.04.17 hariduse töörühma protokoll
 17.04.17 IT-valdkonna koosoleku protokoll
 17.04.17 vallasekretäride töörühma protokoll
 18.04.17 sotsiaal ja tervishoiu töörühm, protokoll
 18.04.17 spordi töörühma protokoll
 20.04.17 Jõgeva juhtkomisjoni protokoll, täiendatud

 09.03.17 kultuuri töörühma protokoll
 09.03.17 majanduse töörühm, protokoll
 10.03.17 hariduse töörühma protokoll
 10.03.17 rahanduse töörühm, protokoll
 20.03.17 vallasekretäride töörühma koosoleku protokoll
 21.03.17 spordi töörühma protokoll
 22.03.17 rahanduse töörühm, protokoll
 24.03.17 sotsiaal ja tervishoiu töörühm, protokoll
 28.03.17 Jõgeva juhtkomisjoni protokoll

 21.02.17 Jõgeva juhtkomisjoni protokoll
 22.02.17 sotsiaal ja tervishoiu töörühm, protokoll
 22.02.17 vallasekretäride töörühma koosoleku protokoll
 09.02.17 Seminar juhtimisstruktuuri teemal

 13.02.17 majanduse töörühm, protokoll

 10.01.17 Jõgeva juhtkomisjoni protokoll
 10.01.17 tegevuskava 2017, Jõgeva

 03.02.17 vallasekretäride töörühma memo
 24.01.17 Seminar juhtimisstruktuuri teemal
 24.01.17 Seminar struktuuri teemal
 2017.a tegevuskava, Jõgeva

 2.02.17 kultuuri töörühma memo
 2.02.17 sotsiaal ja tervishoiu töörühm, memo
 31.01.17 majanduse töörühm, memo
 Kommunaalteenused, Jõgeva, 2017


2016

 7.12.16 Jõgeva juhtkomisjoni protokoll
 Ettepanekute läbivaatamise õiend, 7.12

06.10.16 koosoleku protokoll lisadega

 
6.10.16 Jõgeva juhtkomisjoni protokoll
 Ettevalmistusperioodi tegevuskava, 3.10
 haldusmudel, 6.10
 Ühinemislepingu projekt, 6.10
 Investeeringud - Jõgeva piirkond, 6.10

20.09.16 koosoleku protokoll lisadega

 20.09.16 Jõgeva juhtkomisjoni protokoll
 Hariduse ja noorsootöö lepingupunktid, 20.09
 Kultuuri ja spordi lepingupunktid, 20.09
 Majandusvaldkonna lepingupunktid, 20.09
 sotsiaalvaldkonna lepingupunktid, 20.09
 

 Magistritöö Meelis Aunap detsentraliseerimine
 Detsentraliseeritud juhtimismudelid lõplik 21.07.2016

 9.08 hariduse töörühm, protokoll
 9.08 kultuuri ja spordi töörühm, kokkuvõte
 10.08.16 Jõgeva juhtkomisjoni protokoll
 10.08.2016 esitlus-Jõgeva
 24.08.16 Jõgeva juhtkomisjoni protokoll
 Haridusvaldkonna lepingu punktid, 9.08.16
 Jõgevamaa seminari kokkuvõte_Final
 KOMBINEERITUD HALDUSMUDEL
 Lisa 1, juhtimisstruktuuri projekt, 15.08.16
 Ühinemislepingu peatüki projekt, 15.08.16
 Ühinemislepingu peatüki projekt, 24.08.16
 Ühinemislepingu üldosa, 17.08

 Haldusreformi seaduse eelnõu
 Haldusreformi seaduse eelnõu seletuskiri
 Haldusreformi kontseptsioon
 Haldusreformi eesmärgid, põhimõtted ja ajakava
 Jõgevamaa seminari kokkuvõte
 KOV-reformi seminaride koondkokkuvõte
 Omavalitsusliit ei nõustu sundliitmisega
 Jõgevamaa OVL vastuskiri KOV reform
 Põhja-Tartumaa ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjon
 Torma valla haldusreformi komisjon
 Pressiteade
 Multifunktsionaalsete regionaalametite loomine
 Rahandusministeeriumi käskkiri piirkondlike komisjonide moodustamine

 03.06.2016 HR koosolek
 3.05 hariduse ja noorsootöö töörühm, memo
 3.05 kultuuri ja spordi töörühm, memo
 4.05 majanduse töörühm, memo
 7.07.16 Jõgeva juhtkomisjoni protokoll
 8.06.16 Peipsi juhtkomisjoni protokoll
 9.06.16 Jõgeva juhtkomisjoni protokoll
 12.05.2016 juhtkomisjoni protokoll
 21.04.2016 juhtkomisjoni protokoll
 30.05.2016 protokoll - Jõgeva VV ja Torma
 31.05.2016 juhtkomisjoni protokoll
 eelnõu2
 juhtkomisjoni 12.05.2016
 nõupidamine Avinurmes 11.04.2016

 Esitlus, 8.06-Peipsi
 Esitlus, 9.06-Jõgeva
 Esitlus, 12.05 koosolek
 Esitlus, 21.04 koosolek
 Esitlus, rahvakoosolekud
 Kasepää vald majandus ettekanne
 Kokkuvõte Kasepää kultuuri ja spordi objektidest
 partnerluskokkulepe
 Rivo Noorkõivu esitlus
 Saara valla Kultuur
 Saare vald, sots.ülevaade
 Saare Vallavara 2016a eelarve seletuskiri
 Voore põhikool 2016
 Ühinemise ajakava ja ühinemisleping, 18.02
 Ühinemise ajakava, Jõgeva
 Ühinemisleping- Lääne-Nigula
 Ühinemisleping_Viljandi vald
 Ühinemisläbirääkimiste protsessi nõustamine ja toetamine
 finantsandmete koond,9.05
 Jõgeva vald, finantsandmed
 Palkade koond 2016

 1.07 hariduse töörühm, kokkuvõte
 1.07 majanduse töörühm, kokkuvõte
 5.07.16 Peipsi protokoll, lõplik
 7.07.16 Jõgeva juhtkomisjoni protokoll
 28.06 haridus ja noorsootöö töörühm, kokkuvõte
 28.06 kultuuri ja spordi töörühm, kokkuvõte
 29.06 majanduse töörühm, kokkuvõte
 29.06 sotsiaal ja tervishoiu töörühm, kokkuvõte
 30.06 kultuuri ja spordi töörühm, kokkuvõte
 30.06 sotsiaal ja tervishoiu töörühm, kokkuvõte