Eriilmeline lapsehoid

Alates jaanuar 2016 pakub Torma Vallavalitsus eriilmelist lapsehoiuteenuse, mille eesmärk on toetada lapsevanema töötamist. Teenus on mõeldud tööga hõivatud, tööle naasvale või tööalase koolitusega seotud lapsevanemale, kelle laps või lapsed vajavad hoidmist ebatraditsioonilistel tööaegadel: õhtul peale lasteaia sulgemist, öösel ja nädalavahetustel. Hoiurühma võetakse lapsed vanuses 0-7 eluaastat avalduse alusel. Lapsevanematega sõlmitakse teenuseleping. Vanem tasub lapse toitlustamise kulud.
Teenusel viibivale  lapsele tagatakse:
• toitlustamine
• hooldus
• turvalisus
Lapsi hoiavad vastava koolituse saanud lapsehoidjad.
Teenuse saamiseks tuleb pöörduda Torma Vallavalitsuse sotsiaalteenistusse.
Tegemist on projektipõhise teenusega, mida toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfond.

Avalduse lapsehoiuteenusele SIIT.